Centre de Salut Teléfono 646 39 78 14
Email alfisport@alfisport.com
    Català Castellà

Llista de Preus 2022

 
Dietètica
Assessorament nutricional (complet)   148 €
   1ª Visita (recollida d'informació) 74 €
      Antropometria completa
      Anàlisis nutricional de 4 dies
   2ª Visita (entrega d'informació) 74 €
Assessorament nutricional (estàndard) 92 €
   1ª Visita (recollida d'informació)
   2ª Visita (entrega d'informació)
Assessorament nutricional (bàsic) 45 €
Visites seguiment (20' - 30')   20 €
Visites seguiment i/o Entrenament 45')   40 €
Entrenament + Control dieta (>2/set) (Màxim 3 persones /45')   20 €
Antropometria completa   30 €
     
Fisioteràpia    
1ª Visita (valoració i exploració)   45 €
Visites seguiment (tractament) (45’)   40 €
Visites seguiment (> 10 sessions) (45’) 37 €/ses 370 €
Visites seguiment (> 100 sessions / any) (45’)             33 €/ses 3300 €
Visita (20’)   22 €
Visita (30’)   28 €
Rehabilitació (>2/sem.) (Màxim 3 persones /45')   20 €
Rehabilitació (5 dies /Setmana)   99 €
    - 1 sessió /Setmana (45') 39 €  
    - Resta de dies ( 4 sessions)(Màxim 3 persones /45') 15 €/ses  
Embenat   25 €
Massatge relaxació complet (45’)   45 €
Visites a domicili (menys de 10Km.) (45')   48 €
Informe fisioteràpia   45 €
     
Activitat Física i Esport    
Entrenament personalitzat (45’)   40 €
Entrenament personalitzat (Màxim 3 persones /45')   20 €
Entrenament libre (<2h)   15 €
Protocol Entrenament (3 mesos)   76
Proba d'esforç (VO2 màx. indirecte)   40 €