Centre de Salut Teléfono 646 39 78 14
Email alfisport@alfisport.com
    Català Castellà

UnA petita mostra de les nostres instal·lacions

Centro Alfisport
Alfisport disposa d'un ampli local dissenyat expressament per aconseguir els objectius de salut dels nostres clients.
 
Tot el centre està adaptat i no hi ha barreres arquitectòniques que dificultin el desplaçament
 
Recepción
 
Les nostres instal·lacions tenen dos parts ben diferenciades: la zona de consultes i la sala polivalent o gimnàs. Les dues zones estan interrelacionades, permeten un servei més dinàmic i efectiu.
 
Tatami
 
Gimnasio