Centre de Salut Teléfono 646 39 78 14
Email alfisport@alfisport.com
    Català Castellà

Actuacions Preventives en vers COVID-19

Coronavirus

Degut a la importància de reduir al màxim el risc de contagi pel coronavirus, des d'Alfisport, recomanem als nostres pacients les següents mesures de seguretat:
 
Limitar acompañantes Es recomana efusivament que els pacients acudeixin al centre sense acompanyants, tret que sigui del tot imprescindible (menors o persones depenents), per evitar un excés de persones a les instal·lacions.
Mascarilla Es recomana que accedeixin al centre amb mascareta quirúrgica (en cas de no tenir-ne, us la podem facilitar). Haurà de portar-la durant tota l'estada al centre.
Febre Tos Seca En cas de presentar algun símptoma compatible amb Covid-19 (febre, tos, ofec (dispnea) mal de cap, malestar general, etc.) en els darrers dies, ha de comunicar-ho al centre.
En cas de patir algun símptoma no el podrem atendre.
Dificultad respiratoria  
Dolor de Cuello Dolor de Cabeza
Gel Hidroalcohólico Faci servir la solució hidroalcohòlica que li facilitem a l'entrada.
No tocar Durant tota l'estada al centre intenti tocar el menor nombre d’objectes i superfícies possible.
Distancia social En cas de trobar-se amb altres persones dins el centre, mantingui una distància prudent d’uns 2 m.