A Alfisport ens intentem adaptar als teus gustos i necessitats.

·         Realitzem sessions exclusives de 50', 30' o 20' amb importants descomptes per 10 sessions o 100 sessions /any.

·         Si per les necessitats o patologia és necessària més freqüència en les sessions:

o    Més de 2 sessions a la setmana: oferim sessions més econòmiques amb un màxim de 3 pacients /fisioterapeuta /hora.

o    5 sessions a la setmana: en que 4 són amb un màxim de 3 pacients /fisioterapeuta /hora i 1 és una sessió exclusiva de 50'.

Actualment oferim els següents serveis principals

·         Fisioteràpia

o    La Fisioteràpia constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins l’àmbit sanitari, l'objectiu de la qual és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels ciutadans amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la persona i de la comunitat i, específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat mitjançant qualsevol dels mitjans manuals, físics i químics al seu abast.

·         Dietètica i Nutrició

o    Un dietista-nutricionista és un professional de la salut, amb titulació universitària, reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per a intervenir en l'alimentació d'una persona o grup, des dels següents àmbits d'actuació: la nutrició en la salut i en la malaltia; el consell dietètic; la investigació i la docència; i la salut pública des dels organismes governamentals, les empreses del sector de l'alimentació, i la restauració col·lectiva i social."

·         Activitat física, Exercici físic i Esport

o    Activitat física: qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics que dóna com a resultat una despesa d'energia afegida a la despesa d'energia en situació de repòs.

o    Exercici físic: tota activitat física planificada, estructurada i adaptada a les característiques de les persones, orientada a la readaptació, manteniment i millora de la salut a través de les capacitats físiques.

o    Esport: aquella activitat física reglada i representada per un organisme amb uns estatuts anomenat federació esportiva.

Altres Serveis:

·         Cineantropometria

o    És la disciplina que estudia el cos humà mitjançant mesures i avaluació de la seva mida, forma, proporcionalitat, composició, maduració biològica i funcions corporals amb la finalitat de comprendre els processos implicats en el creixement, l’exercici, la nutrició i el rendiment esportiu.

Dietètica

Assessorament nutricional (complet)

 

 144 €

   1ª Visita (recollida d'informació)

72 €

 

       Antropometria completa

 

 

       Anàlisis nutricional de 4 dies

 

 

   2ª Visita (entrega d'informació)

72 €

 

Assessorament nutricional (estàndard)

 

85 €

   1ª Visita (recollida d'informació)

 

 

   2ª Visita (entrega d'informació)

 

 

Assessorament nutricional (bàsic)

 

40 €

Visites seguiment (20' - 30')

 

17 €

Visites seguiment y/o Entrenament (50')

 

35 €

Entrenament + Control dieta (>2/set)

   (Màxim 3 persones /hora)

 

17 €

Antropometria completa

 

30 €

 

Fisioteràpia

1ª Visita (valoració i exploració)

 

38 €

Visites seguiment (tractament) (50’)

 

35 €

Visites seguiment (> 10 sessions) (50’)

31 €/s

310 €

Visites seguiment (> 100 sessions / any) (50’)

28 €/s

2800 €

Visita (20’)

 

19€

Visita (30’)

 

24 €

Rehabilitació (>2/sem.)

(Màxim 3 persones /hora)

 

17 €

Rehabilitació (5 dies /Setmana)

   - 1 sessió /Setmana

   - Resto de dies (sessió)

 

35 €

12 €

83 €

 

 

           (Màxim 3 persones /hora)

 

 

Embenat

 

19 €

Massatge relaxació complet (50’)

 

38 €

Visites a domicili (menys de 10 Km.) (50')

 

46 €

Informe fisioteràpia

 

38 €

 

Activitat Física

 

 

Entrenament personalitzat (50’)

 

35 €

Entrenament personalitzat

    (Màxim 3 persones /hora)

 

17 €

Entrenament lliure (<2h)

 

11 €

Protocol entrenament

 

72 €

Proba d'esforç (VO2 màx. indirecte)

 

35 €